win-win-win

leren

Zou het niet geweldig zijn als kinderen na een probleemanalyse zelf letterlijk bouwen aan een oplossing:
een medicijn die
de ergste ziektes geneest bijvoorbeeld
, een methode om alternatieve energie op te wekken of een uitvinding om het klimaat te beïnvloeden.

Kinderen vinden het niet alleen heel leuk om mee te denken, ze leren er ook nog eens heel veel van:
Met het programma van de WereldReddingsBrigade krijgen ze kennis over verschillende aspecten van het betreffende onderwerp, wat leidt tot bewustwording.
Ze leren respectvol naar elkaar luisteren en tolerantie en zelfvertrouwen worden bevorderden. Ze leren kritisch en oplossingsgericht denken, over o.a. oorzaak-gevolg en ze maken gebruik van verschillende cognitieve tools. Daarnaast doet het een beroep op hun creativiteit bij het vormgeven van hun 
ideeën.

of, zoals Maud (groep 6) samenvat: ‘Je wordt er slimmer van‘. (zie hier)

En dit is nog maar een kleine greep uit de mogelijke positieve effecten … 

Scholen bieden kinderen met dit programma een uitgebreid en afwisselend lespakket, dat aan de ene kant aansluit bij hun natuurlijk nieuwsgierigheid en onderzoeksdrang en aan de andere kant bij de 21ste century skills en burgerschapsvorming.

Organisaties kunnen zo beschikken over een denktank van tientallen open geesten, met frisse en onbevangen invalshoeken aan denkkracht en creativiteit, om zich over hun probleem te buigen.