Hoe gaan we de wereld redden?

loepHulp gevraagd!

Hierbij roep ik -zelfbenoemd professor in de wereldproblematiek- hulp in van oplossers, superhelden, uitvinders en denkers tussen de 6 en de 12 jaar oud

Samen nemen we een bepaald wereldprobleem onder de loep. We vertrekken hierbij aan de hand van een voorbeeldfilmpje of -tekst vanuit de leefwereld van kinderen. Bijvoorbeeld zwerfvuil, pesten, dierenmishandeling…

Hoe we de wereld gaan redden? 

Een organisatie of bedrijf heeft een probleem waarbij men een beroep wil doen op de denkkracht van kinderen. Hiervoor wordt de hulp van de WereldReddingsbrigade ingeroepen.
Bij  ‘Jullie hulp wordt gevraagd’ staan een aantal korte oproepjes van organisaties.

De Wereldreddingsmethode bestaat hier uit vijf stappen:

1 De organisatie legt het probleem voor.
Met behulp van de Wereldreddingsbrigade wordt het probleem geformuleerd tot een voor kinderen begrijpbaar vraagstuk.

Dit wordt aan de kinderen gepresenteerd.

2 Denken en filosoferen: ‘diepteanalyse’
Problemen worden niet alleen benoemd en verkend, maar van alle kanten in de diepte onderzocht, o.a. door hier samen over te filosoferen (zie ook ‘filosoferen met kinderen?‘), maa
r ook door andere methodes van creatief denken te volgen en eventuele deskundigen te raadplegen.
Zo krijgen de kinderen een zo helder en uitgebreid mogelijk beeld van het probleem.

 3 Doen en maken: werken aan een oplossing
Vervolgens formuleert ieder kind een invalshoek en zoekt met creatieve, beeldende middelen naar een eigen inventieve oplossing. Die kan geplakt, geknipt, gekleid, getimmerd, geschilderd, gefilmd, uitgebeeld of getekend worden.

Zo ontstaat er een veelheid van invalshoeken en uitkomsten.

 4 Presenteren
Deze resultaten, adviezen en oplossingen worden gepresenteerd aan de organisatie.

5 Re/actie
De organisatie reageert hierop en neemt hierop actie.