Kinderen redden de wereld

Armoede, ziekte, overstroming, uitsterven van dieren, vervuiling, mishandeling, oorlog, pesten, uitbuiting, misdaad, overbevolking… 

De wereld is een dynamisch geheel, dat geconfronteerd wordt met verschillende (grote en kleine) sociale, ecologische en economische uitdagingen. Huidige problemen vragen nú om oplossingen, die grote gevolgen voor de toekomst kunnen hebben.

De denktank van Jules (8)

Kinderen denken graag mee over actuele vraagstukken en hebben vaak zo hun eigen oplossingen. Oplossingen waar de beslissers van nu aan voorbij gaan. En dat terwijl zij de verantwoordelijke beslissingsnemers en bewoners van straks zijn.

Als lid van de Wereld-ReddingsBrigade worden kinderen uitgedaagd een betreffend ‘wereldprobleem’ van alle kanten al filosoferend te onderzoeken. Daarna ontwikkelen zij op een creatieve, inventieve en beeldende manier een eigen oplossing. 

Kinderen zijn geboren filosofen, kunstenaars én uitvinders. Waarom zouden we daar geen gebruik van maken?